ایده خلاقانه برای تبلیغ قطره بینی

ایده خلاقانه برای تبلیغ قطره بینی

 

استفاده از بینی برای باد کردن بادکنک، طرح خلاقانه قطره بینی این تبلیغ است.

ایده خلاقانه قطره بینی

اغراق و مبالغه می‌تواند راهکار مناسبی برای ایجاد یک ایده خلاقانه باشد و در این تبلیغ بزرگ‌نمایی و اغراق به وضوح مشاهده می‌شود.

تبلیغ خلاقانهقطره بینی

در این تبلیغ خلاقانه قطره بینی یک فرد توانسته یک باد‌کنک را به کمک بینی‌اش باد کند. در نگاه اول بدون در نظر گرفتن تبلیغ، مخاطب با دیدن تصویر بالا از تعجب انگشت به دهان می‌ماند ولی پس از کمی درنگ متوجه مبالغه‌ آمیز بودن تصویر می‌شود ولی از گوشه ذهن او این سوال به سرعت می‌گذرد، چه چیزی موجب شده که بینی شخص آنقدر باز و قوی باشد که توانایی پر کردن این بادکنک را داشته باشد،که ناگهان متوجه قطره بینی موجود در حاشیه تصویر می‌شود. نکته کلیدی این تبلیغ استفاده از مبالغه و اغراق است.

اگر شما طراح این ایده خلاقانهقطره بینی بودید از چه ایده ای برای تبلیغ خلاقانهقطره بینی این قطره بینی استفاده می کردید؟

نظرات

ارسال پاسخ