ایده خلاقانه تبلیغ خلاقانه-تبلیغ شرکت هواپیمایی حمل بار

ایده خلاقانه تبلیغ خلاقانه-تبلیغ شرکت هواپیمایی حمل بار

ایده خلاقانه شما برای متمایز کردن یا بهتر به یاد ماندن در ذهن مشتریان چیست؟ برای یک آژانس هواپیمایی حمل بار چه تبلیغ خلاقانه ای می توان بکار برد. توضیحات تبلیغ خلاقانه ایده خلاقانه یک برند ترکیه ای را ببینید...

شعار تبلیغ

از جهان آنها به تمام جهان (شعاری جذاب که طی مسافت یا انتقال چیزی از جایی به جای دیگر را نشان می دهد).

ایده خلاقانه

ایده خلاقانه و جالبی که در این تبلیغ خلاقانه از آن استفاده شده، ایده واقع در روح این کسب و کار است. حتما شما هم هنگام ارسال بار به یاد کارتون کردن آن می افتید، در این تبلیغ خلاق نشان می دهد که حتی یک طبیعت را هم می توان کارتون کرد و به جای دیگری در دنیا فرستاد.

تبلیغ خلاقانه

خلاقیت این تبلیغ در طراحی خلاقانه آن است. واقعا ایده خلاقانه در هر دو تبلیغ بصورت خلاقانه ای طراحی شده است.

نمونه دیگر طراحی خلاقانه این تبلیغ خلاقانه:

 

آژانس تبلیغاتی: Happy People Project, Istanbul, Turkey
کارگردان اجرایی خلاقیت : Yasar Akbas
کارگردان خلاقیت: Atilla KarabayYavuzhan Gel
کارگردان هنری: Onur Evin
کارگردان برند: Pelin Bork
 

نظرات

ارسال پاسخ