ایده تبلیغ خلاقانه قهوه آروما

ایده تبلیغ خلاقانه قهوه آروما

ایده تبلیغ خلاقانه قهوه آروما

ایده برای تبلیغ قهوه همیشه بیدار ماندن بوده، عطر خوب قوه بوده، و اما اگر ایده جدید و ساده ای بخواهیم می توانیم به یک قهوه خوشمزه و دلپذیر برای صبح اشاره کنیم، و اما از آن مهم تر تبدیل ایده خلاقانه به تبلیغی خلاقانه است...

ایده خلاقانه

ایده متمایز تبلیغاتی : هر روز صبح با یک فنجان قهوه دلپذیر و خوشمزه بیدار شو

 

شعار تبلیغاتی

بیدار شو

 

تبلیغ خلاقانه

تبدیل ایده خلاقانه بیدار شدن با قهوه، با به تصویر کشیدن فردی که تازه بیدار شده و یک فنجان قهوه (قسمت جالب تبلیغ) در دهانش است.

در این تبلیغ از طراحی عالی و تبدیل خلاقانه ایده و به تصویر کشیدن خلاقانه ایده غافل نشوید.

 

نظرات

ارسال پاسخ