ایده خلاقانه طراحی بیلبورد

ایده خلاقانه طراحی بیلبورد

شما در کسب و کارتان چقدر خلاقیت بکار می برید؟ اصلا آیا به اهمیت خلاقیت کسب و کار واقفید، مثلا اگر شما بخواهید در یک بیلبورد یا پوستر تبلیغاتی برای یک دستگاه موزن بینی تبلیغ کنید، چه می کنید؟

چند روز پیش هنگام گذشتن در شهر، سعی کردم موارد خلاقیت تبلیغاتی را رصد کنم و موارد مهم را برای شما در سایت قرار دهم، یک بیلبورد تبلیغ تلویزیون دیدم، که شامل یک تلویزیون و یک شعار معمولی بود، یک تبلیغ ماشین دیدم که عکس معمولی ماشینش، برند اصلی و مدل ماشین مورد نظرش را نوشته بود و ... هر چه دیدم از خلاقیت خبری نبود، مثل اینکه یک تبلیغاتمان به عکس معمولی محصول و نام برند و نهایتا یک شعار ختم شده، پس اگر دستگاه موزن تبلیغاتی را به همین شرکتهای تبلیغاتی بدهیم، حتما عکس محصول و نام برند و شعاری مانند: "دیگر نگران موهای بینی تان نباشید" خواهیم دید.

از همه اینها که بگذریم در جاهای دیگر جهان تبلیغات خلاقانه نه تنها وجود دارد بلکه معنا دارد.

همانطور که قبلا هم گفتیم،  اثر گذارترین نوع بازاریابی ، بازاریابی چریکی است، که می توانید در این صفحه نمونه هایی از بازاریابی چریکی را ببینید.

به نظر من این بیلبورد هم خصوصیات مهم یک بازاریابی چریکی را دارد.

حتما که نباید گفت دیگر نگران موهای بینی تان نباشید، می توانید این موضوع را از طریق طنز بزرگش کنید بطوریکه مردم بهتر ببینند و یا بعبارتی حتما تبلیغ شما را ببینند و بعد دنبال این باشند که شما چه می گویید...

وقتی همه جا پر از تبلیغ شده است، چرا مردم باید تبلیغ شما را هم نگاه کنند، چگونه ذهن و حواس آنها را جذب می کنید، در این روزگار پر مشغله چگونه در ذهن آنها ثبت می شوید؟

نظرات

ارسال پاسخ