ایده خلاقانه برای تبلیغ بستن کمربند ایمنی

ایده خلاقانه برای تبلیغ بستن کمربند ایمنی

 

 

گاهی یک کلیک می‌تواند آینده شما را تغییر دهد.

ایده خلاقانه بستن کمربند ایمنی

استفاده از نماد‌ها می‌تواند راهکار مناسبی برای ایجاد ایده های خلاقانه باشد. در این تبلیغ خلاقانه سگک کمربند وصل کننده نخاع و لگن یک فرد نشان داده شده است تا نمایان گر اهمیت بستن کمربند باشد. در این تبلیغ از ایده ایجاد ترس و نگرانی در فرد برای بسترسازی مناسب ذهنی استفاده شده است.

تبلیغ خلاقانه بستن کمربند ایمنی

امروزه اهمیت بستن کمربند ایمنی اتومبیل بر کسی پوشیده نیست. علت این که بسیاری از افرادی که در تصادفات رانندگی دچار ضایعه نخاعی شده‌اند، نبستن کمربند ایمنی اتومبیل بیان شده است. این تبلیغ خلاقانه قصد دارد اهمیت بسته شدن کمربند ایمنی را نشان دهد و به مخاطب خود بفهماند که با بستن کمربند ایمنی می‌توانند خطر ایجاد ضایعات نخاعی در تصادف‌‌های رانندگی را به حدقل کاهش دهد. به راستی که گاهی یک کلیک می‌تواند آینده آدمی را تغییر دهد.

ایده بانک همچنان منتظر دریافت نظرات و ایده های خلاقانه شما همراهان عزیز می باشد.

 

بازدید: 1107

نظرات

ارسال پاسخ