ایده خلاقانه و تبلیغات خلاقانه فرهنگسازی-سیگار

ایده خلاقانه و تبلیغات خلاقانه فرهنگسازی-سیگار

ایده خلاقانه ای که در شهر شما برای فرهنگسازی ها بکار می برند چه ویژگی دارد. آیا برای خصوصا فرهنگسازی عدم استفاده از چیزی، ایده های مستقیم بکار می برند. برای مثال در شهر شما چگونه ترک سیگار را فرهنگسازی می کنند.

به یاد داشته باشید همیشه در بحث های فرهنگسازی از مطرح کردن موضوع به طور مستقیم خودداری می کنند، چون افراد خودشان اصل موضوع را می دانند، برای مثال برای فرهنگسازی ترک سیگار، اگر بطور مستقیم بگوییم سیگار برای سلامتی بد است و عمر را کوتاه می کند، تاثیرچندانی نخواهیم گذاشت و این گونه تبلیغ فرهنگسازی مثل این است که به هرکس چیزی را بگوییم که خودش می داند. بنابراین اینگونه تبلیغات برای فرهنگسازی موثر نخواهند بود.

از طرفی ایده های خلاقانه هم چنین خصوصیتی را دارند، درست است که همان محتوای مدنظر را می رسانند، اما همیشه آن را جذابتر و جالب تر از آن چیزی که باید نشان می دهند تا جلب توجه کند. 

با توجه به خصوصیات یک تبلیغ مناسب فرهنگسازی و یک ایده خلاقانه، به این نتیجه می رسیم که تبلیغات خلاقانه مخصوص فرهنگسازی بایستی دارای ایده خلاقانه باشند.

و اما برای فرهنگسازی ترک سیگار چگونه بایستی یک تبلیغ خلاقانه ایجاد کرد؟

سوال اول: طرح سوال برای رسیدن به ایده خلاقانه: اصلا چرا افراد بایستی سیگار را ترک کنند؟

پاسخ واضح: چون سیگار برای سلامتی ضرر دارد، و باعث کاهش عمر افراد می شود (این پاسخی است که هر کسی می داند و به این طریق ساده جذاب نیست)

چگونه پاسخمان را برای خلق یک ایده خلاقانه جذاب کنیم؟

اصولا برای خلق ایده های خلاقانه از تمثیل ها، استعاره ها، گرافیک های خاص، شوک، ایجاد سوال و روشهایی از این قبیل استفاده می شود.

توضیح ایده خلاقانه فرهنگسازی ترک سیگار

در این ایده از تمثیل استفاده شده و سیگار را به گلوله های سربی تفنگ تشبیه کرده، که به سمت زندگی انسان شلیک می شوند و از عکس و طراحی مناسبی در کنار شعار مناسب "سیگار کشیدن می کشد" استفاده کرده است.

شما چه ایده خلاقانه ای برای چنین فرهنگسازی دارید؟

 

ایده بانک ارائه دهنده مجموعه های ایده خلاقانه بازاریابی، تبلیغات، طراحی و بسته بندی مناسب کسب و کار شما

ایده بانک بنیان گذار و صاحب امتیاز طراح آنلاین شما را در ایجاد طراحی خلاقانه مخصوص کسب و کارتان و رسیدن به اهداف بازاریابی و تبلیغاتتان یاری می کند.

 

 

نظرات

ارسال پاسخ