ایده خلاقانه و تبلیغات خلاقانه شامپو

ایده خلاقانه و تبلیغات خلاقانه شامپو

ایده خلاقانه در زمینه شامپو حتما زیاد دیده اید و حتما در این زمینه تبلیغات خلاقانه زیادی هم دیده اید و این ایده ها و تبلیغات آنقدر زیادند کهشاید شما فکر کنید، مگر ایده خلاقانه دیگری هم می شود به کار برد. و اما ایده خلاقانه و تبلیغات خلاق شامپو هد اند شولدر نظر شما را در این رابطه عوض می کند...

باز هم به فرآیند معروف ساختن ایده خلاقانه که فرمول مخصوص ایده بانک است بر می گردیم.

فرمول تخصصی ساخت ایده خلاقانه مخصوص ایده بانک

برای چه چیزی ایده خلاقانه می خواهیم؟

برای تبلیغ خلاق شامپو

طرح سوال برای رسیدن به ایده خلاقانه: اصلا چرا افراد بایستی شامپو شما را مصرف کنند؟ یا بطور واضح تر چرا افراد شامپو مصرف می کنند؟

پاسخ واضح: برای تمیزی موها

چگونه پاسخمان را برای خلق یک ایده خلاقانه جذاب کنیم؟

بدین منظور بایستی پاسخ واضح را توسعه دهیم و پاسخهای متعدد و بیشتری چه بسا از طریق طوفان ذهنی بیاوریم.

انواع پاسخها: برای اینکه موها تمیز شوند؟ برای اینکه موها زیباتر بنظر برسند؟ برای اینکه موها چرب نباشند؟ برای اینکه زیباتر و تمیز تر و شادابتر بنظر برسیم؟ برای اینکه پوست سرمان تمیز شود؟ برای اینکه پوست سرمان بهتر تنفس کند؟ و ....

هنوز به ایده خلاقانه یا تبلیغ خلاقانه نرسیده اید؟ پس ادامه دهید...

پاسخ های بهتر و خلاقانه تر را انتخاب و برای آنها از طریق  تمثیل ها، استعاره ها، گرافیک های خاص، شوک، ایجاد سوال و روشهایی از این قبیل ایده های خلاقانه بسازید.

برند شامپو هد اند شولدر در ین زمینه تمیزی و تنفس پوست سر را هدف گرفته (چون کمتر کسی در تبلیغات به آن پذداخته) و از طرفی برای ایجاد ایده خلاقانه اش یک موجود تخیلی ساخته و بعبارتی به پوست سر نقش انسانی بخشیده است.

تبدیل ایده خلاقانه به تبلیغات خلاقانه شامپو:

این برند بعد از ساختن ایده خلاقانه، مهم ترین کاری که انجام داده است خلق یک طراحی خلاقانه است، بگونه ای که به خوبی نشان دهنده ی ایده خلاقانه باشد.

 

ایده بانک ارائه دهنده مجموعه های ایده خلاقانه بازاریابی، تبلیغات، طراحی و بسته بندی مناسب کسب و کار شما

ایده بانک بنیان گذار و صاحب امتیاز طراح آنلاین شما را در ایجاد طراحی خلاقانه مخصوص کسب و کارتان و رسیدن به اهداف بازاریابی و تبلیغاتتان یاری می کند.

 

نظرات

ارسال پاسخ