ایده خلاقانه تبلیغ گلف-بازاریابی چریکی

ایده خلاقانه تبلیغ گلف-بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی همیشه با خلاقیت همراه است، و از همین جهت همیشه وقتی تبلیغات چریکی را معرفی می کنیم، به معرفی ایده های خلاقانه و ایده خلاق اصلی آن ها می پردازیم.

در این پست به توضیح خلاقیت بکار گرفته شده در این بازاریابی چریکی می پردازیم. باز هم تعجب و سورپرایز شدن به خاطر بازاریابی چریکی

اینجا شیشه ای نشکسته، حتی تبلیغ شیشه بری هم نیست (هر چند این ایده برای شیشه بری ها هم جالب است).

اینجا تبلیغ یک یک شرکت گلف است، که می خواسته با جلب توجه 100 درصدی افراد خودش را معرفی کند.

نظرات

ارسال پاسخ