ایده خلاقانه تبلیغاتی فرهنگسازی-ورزش

ایده خلاقانه تبلیغاتی فرهنگسازی-ورزش

در شهر و دیار شما هر مساله ای چگونه فرهنگسازی می شود؟ با نشان دادن مزایا؟ نشان دادن عواقب عدم عمل کردن؟ چه تبلیغات خلاقی در زمینه فرهنگسازی استفاده می کنند؟ ایده ها به چه صورت است؟

در این تبلیغ خلاق از ایده سرانجام و عواقب ورزش نکردن برای فرهنگسازی این مساله استفاده شده، اما چیزی که این ایده را خلاقانه کرده، طراحی و ایده طراحی خلاقانه آن است.

ایده خلاقانه:

استفاده از نشان دادن سرانجام و عاقبت عدم ورزش، و مشغول کردن ذهن مردم، اما همه می دانیم که سرانجام ورزش نکردن چاقی و در نهایت ابتلا به انواع بیماریها و چه بسا مرگ زود رس است. ایده خلاقانه این تبلیغات خلاق نیز از همین فکر نشات گرفته است. 

طراحی خلاقانه:

بدترین حالت مرگ و میر موردی است که جسد شما توسط پلیس پیدا شود و از همان خطهای سفید معروف دور جسد کشیده شود و استفاده از این امر در این طراحی، موجب اثر گذاری بیشتر، جذب ذهن بیننده و خلوت تر بودن تصویر شده است.

تبلیغات خلاق:

تبلیغ خلاق این فرهنگسازی با استفاده از یک شعار جالب و اثر گذار با عنوان "چاقی می کشد، به طور منظم ورزش کنید" اثر گذارتر شده است.

 

آژانس تبلیغاتی: Giacometti, São Paulo, Brazil

کارگردان خلاقیت: Lucas Fujarra

 

طراحی خلاقانه را با طوفان فکری در تبلیغات خلاق آغاز کنید.

در ایده بانک، نه تنها ایده های خلاقانه مشاهده می کنید، بلکه تحلیل ایده ها را می بینید و علاوه بر آن می توانید طراحی خلاقانه خود را در طراح آنلاین با نام خودتان و دفاع از طرحتان ثبت کنید.

نظرات

ارسال پاسخ