ایده خلاقانه بگ تبلیغاتی-بگ سبزیجات

ایده خلاقانه بگ تبلیغاتی-بگ سبزیجات

در این ایده تبلیغاتی جالب برای تبلیغ کمپین کمک به گرسنگان، از بگهای تبلیغاتی خلاقانه ای استفاده شده است. اما مفهوم این بگهای تبلیغاتی چیست و ایده خلاقانه در چیست؟

اگر کمی به این سبدهای تبلیغاتی دقت کنید، شبیه معده هستند و از آنجا که قسمت معده آنها شفاف است، خرید شما را نشان می دهد. و بعبارتی شبیه یک معده پر از غذاهای رنگارنگ هستند. وقتی نوشته روی بگهای تبلیغاتی را می خوانید، می بینید نوشته به درمان گرسنگان کمک کنید و بیاد مقایسه معده های خالی آنها و وضعیت خوب خودتان می افتید.

یک کمپین موثر بایستی تاثیر گذار باشد، در اجرای کمپین هایتان همیشه سعی کنید از خلاقیت برای تاثیر گذاری، ماندگاری، به چشم آمدن، درس دادن و مواردی از این قبیل استفاده کنید.

نظرات

ارسال پاسخ