ایده خلاقانه بسته بندی کفش نایک

ایده خلاقانه بسته بندی کفش نایک

خیلی وقت است که در زمینه بسته بندی کفش ایده خلاقانه و بسته بندی خلاق نداشتیم، بسته بندی کفش خصوصا برای کفش های کتانی خیلی وقت بود که تغییری نکرده بود و تقریبا همه به یک شکل عمل می کردند. اما بالاخره نایک این یکنواختی را شکست...

بسته بندی کفش در پلاستیکی از هوا

ایده خلاقانه

ایده خلاقانه این بسته بندی را همان آژانس تبلیغاتی داد که ایده بسته بندی ساعتهای ضد آب در بسته بندی آب داده بود، مشاهده ایده بسته بندی ساعتها در لینک زیر:

ایده تبلیغاتی ساعت ضد آب

و اما چرا بسته بندی در هوا:

1) سنخیت داشتن با نام زیر برند Nike air و پر رنگ تر کردن هویت برند آن

2) جلوگیری از آسیب کفش ها در جابه جایی

3) و البته از همه مهم تر ایجاد بسته بندی خلاق

هر محصول و هر کسب و کاری که دارید، در ایده بانک، نه تنها ایده های خلاقانه مشاهده می کنید، بلکه تحلیل ایده ها را می بینید و علاوه بر آن می توانید طراحی خلاقانه خود را در طراح آنلاین ثبت کنید

نظرات

ارسال پاسخ