ایده خلاق بسته بندی پسته

ایده خلاق بسته بندی پسته

ایده خلاقانه بسته بندی پسته در کشور ما ایران چگونه است، ایران به عنوان کشوری که پسته صادر می کند، در بسته بندی پسته چه خلاقیتی بکار برده است؟ و اما خلاقیت این بسته بندی در چیست؟

ایده خلاقانه

ایده خلاقانه این بسته بندی استفاده از شکل ظاهری محصول برای بسته بندی است، اما تا اینجا فقط یک ایده بوده، طراحی خلاقانه باعث معنی دار کردن خلاقیت ایده و در نهایت رقم زدن یک بسته بندی خلاقانه می شود.

بسته بندی خلاقانه

ایده خلاقانه باز کردن پوسته پسته برای رسیدن به مغز آن، دقیقا برای بسته بندی هم رقم خورد و در نهایت یک بسته بندی خلاقانه رقم خورد.

در ایده بانک، نه تنها ایده های خلاقانه مشاهده می کنید، بلکه تحلیل ایده ها را می بینید و علاوه بر آن می توانید طراحی خلاقانه خود را در طراح آنلاین ثبت کنید.

نظرات

ارسال پاسخ