ایده خلاقانه بسته بندی خلاق شیر

ایده خلاقانه بسته بندی خلاق شیر

ایده خلاقانه شما برای یک بسته بندی خلاق شیر چیست؟

برای بسته بندی خلاق شیر بایستی به چه نکاتی دقت کنیم؟

در این پست می توانید بسته بندی خلاقانه شیر را مشاهده کنید، اما خلاقیت این ایده در چیست؟

ایده خلاقانه

ایده خلاقانه ای که برای این بسته بندی شیر بکار گرفته شده است، از خواص کلسیم و مفید بودن آن برای استخوانها نشات گرفته است. اما نشان دادن اینکه کلسیم یا شیر برای سلامت بدن و استخوانها مفید است، تا اینکه آن را بصورت خلاقانه ای نشان دهیم، فاصله زیادی دارد. در زیر به تبدیل ایده به بسته بندی خلاقانه شیر می پردازیم.

بسته بندی خلاقانه

شیر برای استخوانها و همزمان برای سلامتی مفید است، نظرتان در مورد یک جمجمه سالم به عنوان نمادی از سلامتی استخوانها چیست؟

شاید کاملا ایده خوبی نباشد، چون با دیدن جمجمه به یاد اجساد می افتیم، اما این برند با پیاده سازی طراحی خلاقانه و همراه کردن با رنگهای گرم و زنده این ایده خلاقانه را به خوبی پیاده کرده است.

بنابراین اهمیت طراحی خلاقانه در کنار ایده خلاقانه را نباید نادیده گرفت. 

طراحی خلاقانه 

در این طراحی خلاقانه نکات زیر رعایت شده است:

استفاده از روانشناسی رنگها و خصوصا رنگهای زنده و گرم از جمله زرد برای از بین بردن اثرات منفی تصویر ذهنی جمجمه

خندان بودن جمجمه

دندان های سفید و براق که می تواند از اثرات خوردن شیر باشد.

استفاده از طرح دو وجهی روی بطری که خودش خلاقانه است.

اگر به دنبال ایده خلاقانه ، بسته بندی خلاقانه هستید و یا به دنبال جامعه ای مجازی طراحان برای ثبت طراحی خلاقانه خود هستید، روی لینک هریک از کلمات زیر خط دار کلیک کنید.

ایده بانک مرجع ایده های خلاقانه

نظرات

ارسال پاسخ