ایده خلاقانه بسته بندی تخم مرغ

ایده خلاقانه بسته بندی تخم مرغ

ایده خلاقانه این بسته بندی خلاق در زمینه بسته بندی تخم مرغ، آن هم زمانیکه بیشتر رقبا در امر بسته بندی شبیه به هم عمل می کنند، نه تنها یک برگ برنده است، بلکه ایده بسته بندی هویت طبیعی بودن به برند و محصول می دهد. اما چرا و چگونه...

در امر مرغ و تخم مرغ یک امر مشابه در همه ی کشورهای جهان وجود دارد و آن هم امر پرورش ماشینی مرغ و تخم مرغ و پرورش مرغ و تخم مرغ به روش طبیعی یا حتی خانگی است. این موضوع در ذهن همه افراد هست.

 

ایده خلاقانه

همین امر می تواند موجب ایده خلاقانه برای تهیه بسته بندی تخم مرغ ها بدهد، بله درست است که تخم مرغ های این برند ماشینی است، اما چه اشکال دارد به بسته بندی اش رنگ و بوی روستایی بدهیم و همین امر ایده طراحی بسته بندی خلاق شد.

 

 

شما چه محصولی دارید.؟

چقدر به ویژگی های خاص آن محصول و نقاط قوت و ضعف تان فکر کرده اید؟

چقدر به باورها و عقاید مردم و نکات مثبت و منفی که در ذهن آن ها قرار دارد فکر کرده اید؟

 

در ایده بانک، نه تنها ایده های خلاقانه مشاهده می کنید، بلکه تحلیل ایده ها را می بینید و علاوه بر آن می توانید طراحی خلاقانه خود را در طراح آنلاین ثبت کنید

نظرات

ارسال پاسخ