ایده خلاقانه بسته‌بندی خلاق چای کیسه‌ای

ایده خلاقانه بسته‌بندی خلاق چای کیسه‌ای

طراح برند  شرکت Hangers،برای بسته بندی چایی کیسه‌ای از ایده خلاقانه آویز پاکت‌های چایی در بسته‌بندی در قالب یک کمد بهره برده است.

ایجاد هماهنگی و ارتباط بین بسته بندی وکالای داخل آن برای داشتن یک ایده خلاقانه بسیار موثر است. ذهن انسان همیشه به دنبال کشف ارتباط بین اجزا و هماهنگی میان آنها می باشد و این موضوع به خوبی در تصویر بالا ملموس است. در این ایده خلاقانه، نه تنها آویزهای پاکت چایی، بلکه بسته‌بندی کلی آن نیز بسیار خلاقانه و متناسب و هماهنگ با طرح کیسه‌های چایی می باشد. این هماهنگی و تناسب به خوبی در ذهن مخاطب نقش می‌بندد تا تجسم ملموس تری از شبیه سازی فضا داشته باشد و به آسانی بتواند با ایده این بسته بندی خلاقانه ارتباط برقرار کند.

ایده خلاق چای کیسه ای

در واقع ایده خلاقانه این بسته بندی در ایجاد شبیه سازی با یک فضای کاملا متفاوت و دور از فضای محصول مورد نظر برای درگیر کردن ذهن مخاطب است.

نظر شما در مورد ایده این بسته بندی خلاقانه چیست؟ از این ایده در بسته بندی خلاقانه چه محصول دیگری می توان استفاده نمود؟

نظرات

ارسال پاسخ