ایده خلاقانه برای بسته‌بندی آبمیوه

ایده خلاقانه برای بسته‌بندی آبمیوه

 

 

این روزها انسان به سمت طبیعت روی‌ آورده است و سعی دارد نیازهایش را از طریق طبیعت برطرف کند. در این بسته بندی خلاقانه سیاست فکری طراح ارضای این خواسته افراد است.

ایده خلاقانه بسته بندی آبمیوه

بسته‌بندی این آب‌میوه‌ها کاملا مشابه پوست میوه به کار رفته در آن است تا طبیعی بودنشان را نشان دهد. ایده خلاقانه این بسته‌بندی، طبیعی جلوه دادن آب میوه داخل آن است.

بسته بندی خلاقانه آبمیوه 

همه‌ی انسان‌ها خواستار سالم زیستن هستند و این موضوع با علائق و سبک زندگی و غذا خوردن آن‌ها رابطه مستقیم دارد. سالم زیستن در پرتو رجوع به طبیعت حاصل می‌شود بنابراین این قضیه به برگ برنده آژانس‌های تبلیغاتی تبدیل شده تان نبض فکری مشتریان را به دست گرفته و سعی کنند تا با راه های مختلف محصولات خود را طبیعی جلوه دهند. یک مثال واضح برای این موضوع، این بسته‌بندی‌ خلاقانه بالا می باشد.

اگر شما طراح این ایده خلاقانه بودید از چه ایده ای برای بسته‌بندی خلاقانه این آب میوه‌ها استفاده می کردید؟

نظرات

ارسال پاسخ