ایده خلاقانه برای تبلیغ دهان‌شویه

ایده خلاقانه برای تبلیغ دهان‌شویه

استفاده از دهان شویه مناسب باعث کاهش بوی دهان شخص می‌شود.

ایده خلاقانه دهان‌شویه

طنز استفاده شده در این تبلیغ علت خلاقانه شدن ایده این تبلیغ می‌باشد.

تبلیغ خلاقانه دهان‌شویه

استفاده از طنز می‌تواند راه‌ حل مناسبی برای تاثیر گذاری بیشتر بر ذهن مخاطب باشد. در این تبلیغ خلاقانه زن از شدت بوی دهان شوهرش چشم‌بندش را به جای اینکه روی چشمش ببندد روی بینی خود کشیده است به گونه‌ای که باعث خنده افرادی می‌شود که این تبلیغ خلاقانه را می‌بینند. یکی از راه حل‌های مناسب برای کاهش بوی دهان استفاده از دهان شویه مناسب می‌باشد. با این حال آنچه باعث تاثیر گذاری بیشتر این تبلیغ بر روی ذهن مخاطب می‌شود شیوه طنز به کار رفته در این تبلیغ خلاقانه می‌باشد.

با ما همراه باشید تا در ایده بانک با هم به بررسی و تشریح ابعاد دیگر ایده های خلاقانه بپردازیم.

 

نظرات

ارسال پاسخ