ایده خلاقانه برای بسته‌بندی نوشیدنی

ایده خلاقانه برای بسته‌بندی نوشیدنی

 

گاهی بازی با رنگ‌ها تمایز‌ها را رقم میزند.

ایده خلاقانه بسته‌بندی نوشیدنی

 طبیعی جلوه دادن محصول و بازی با رنگ‌ها به کمک بسته‌بندی آن ایده خلاقانه این نوشیدنی است.

بسته‌بندی خلاقانه بسته‌بندی نوشیدنی

در نگاه نخست با دیدن این بسته‌بندی خلاقانه، دو موضوع توجه مخاطب را جلب می‌کند،.اولین موضوع این است که مخاطب ممکن است فکر کند این تصویر یک بوم رنگ است که با  لکه‌های رنگی و بسیار جذاب پوشیده شده است ولی با توجه به وجود نی و نوشته با کمی درنگ متوجه این بسته‌بندی خلاقانه شود ولی در ذهنش همچنان آن را چون ارزش هنری می‌پندارد. اما موضوع دوم رنگ‌های استفاده شده در این بسته‌بندی خلاقانه است که موجب می‌شود احساس طبیعی بودن محصول به مخاطب القا شود.         

با دیدن این تبلیغ خلاقانه چه ایده های دیگری به ذهن شما رسید؟ ایده بانک منتظر دریافت نظرات و ایده های خلاقانه شما می باشد.

نظرات

ارسال پاسخ