ایده خلاقانه برای بسته‌بندی عسل a

ایده خلاقانه برای بسته‌بندی عسل a

 

ایجاد یک تصویرسازی مناسب در ذهن مخاطب از عوامل موثر بر تثبیت در اذهان است. زنبورها عامل اصلی در تولید عسل طبیعی هستند.

 

ایده خلاقانه عسل 

استفاده از زنبور‌های ‌کاغذی و شکل زنبور روی سطح داخلی بسته‌بندی این محصول سعی در طبیعی جلوه دادن عسل داخل آن می‌کند. طبیعی جلوه دادن عسل به کمک بسته‌بندی  ایده خلاقانه عسل  این تبلیغ است.

بسته‌بندی خلاقانه عسل 

هرگاه سخن از زنبور به زبان می‌آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت کلماتی هم‌چون شهد، کندو، گل و از همه مهم‌تر عسل می‌رود. زنبور عامل اصلی در ایجاد یک عسل طبیعی است و در واقع هر جا کلونی از زنبورها وجود داشته باشد می‌توان آنجا عسل یافت کرد. این بسته‌بندی خلاقانه با استفاده از زنبور کاغذی و  شکل زنبور روی سطح داخلی  سعی در طبیعی جلوه دادن محصول خود دارد.

با ما همراه باشید تا در ایده بانک باهم به بررسی و تشریح ابعاد دیگر ایده های خلاقانه بپردازیم.

نظرات

ارسال پاسخ