ایده خلاقانه بازیافت و بازیابی بطریهای پلاستیکی

ایده خلاقانه بازیافت و بازیابی بطریهای پلاستیکی

در این ایده خلاقانه، طراح از بطری های پلاستیکی به صورت اشکال گوناگون و در موارد مختلف استفاده کرده است. آیا می توان از اجسامی که پس از استفاده، دیگربه طبیعت برنمی گردند و حتی به زیبایی آن لطمه می زنند، با ایجاد ایده های خلاقانه درجهت خدمت به زیبایی و حفظ آن بهره برد؟

امروزه آژیر خطر از بین رفتن محیط زیست به علت استفاده نادرست آدمی از آن به صدا در آمده است. چگونه میتوان از طبیعت در جهت خدمت به انسان استفاده کرد، در صورتی که کمترین آسیب را به آن وارد کرد؟ آیا نه این است که می توان با خلق ایده های خلاقانه از طبیعت بهره برد، درحالی‌که کمترین آسیب را به آن وارد کرد؟

بحث بازگردانی و بازیابی مواد تجدید ناپذیر به طبیعت بسیار موضوع مهمی است. همانطور که در تصاویر بالا مشاهده می کنید با طرح ایده های خلاقانه بطری های پلاستیکی که پس از استفاده قابلیت برگشت به طبیعت را نداشتند، در جهت خدمت به انسان و طبیعت می توانند سال های سال استفاده شوند به گونه ای که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کنند. ایده های خلاقانه محیطی گاهی درعین سادگی بسیار کارآمد و موثر می باشند. یادمان باشد که همه ما در قبال محیط زیست خود و حفظ آن مسئولیم و باید در این راستا فرهنگ سازی کنیم. ایده شما برای ترویج فرهنگ کمک به حفظ زیبایی و سلامت طبیعت چیست؟

نظرات

ارسال پاسخ