ایده تبلیغاتی خلاقانه عینک

ایده تبلیغاتی خلاقانه عینک

یک ایده تبلیغاتی مناسب، اگر از بازاریابی محتوا نیز ایده بگیرد، بسیار در ذهن مخاطبان ماندگار خواهد  شد. از جمله ایده تبلیغاتی خلاقانه این عینک...

در این مورد عینکها در دستشویی گذاشته شده شده اند و به عنوان آینه در نظر کرفته شده بودند و شعار تبلیغاتی هم "دیده شوید" می بود.

نظرات

ارسال پاسخ