اصول ایجاد محصول جدید یا نوآوری در محصول قدیمی

اصول ایجاد محصول جدید یا نوآوری در محصول قدیمی

در شرایط رکود و یا در شرایط سخت اقتصادی، که فروش محصولات کاهش می یابد و مردم به میزان پولی که می دهند توجه می کنند و میخواهند بهترین و با ارزش ترین محصول را نسبت به پولی که می دهند دریافت کنند، بسیاری از افراد از ترفندهای تغییر محصول و برخی از ترفندهایی چون ایجاد محصول جدید استفاده میکنند. در این مقاله به این سوالاتی از قبیل،  چه چیزی یک محصول جدید است؟ انواع محصولات جدید را نام ببرید.مثالهایی از محصولات جدید؟ محصولات جدید به چه منظورهایی استفاده شوند؟ چرا محصول جدید توسعه دهیم؟ ، پاسخ داده می شود: 

چه چیزی یک محصول جدید است؟

 • محصولی که یک بازار کاملا جدیدی ایجاد کند.
 • محصولی که به جای محصول موجود جایگزین و یا اقتباس شود.
 • محصولی که به طور قابل توجهی بازار موجود برای یک محصول فعلی را منبسط کند.
 • محصول قدیمی که در بازار جدیدی معرفی شود.
 • بسته بندی یک محصول قدیمی به شکلی متفاوت
 • بازاریابی یک محصول قدیمی به شکل متفاوت

انواع محصولات جدید:

 • محصولات خلاقانه و مبتکرانه
 • خطوط جدید محصول-که به شرکت  یا سازمان اجازه می دهد وارد بازار موجود شود.
 • افزودن بر خط محصول- جهت تکمیل خط محصول موجود شرکت (برای مثال ماست و بادمجانی که کاله به انواع ماستهای خود اضافه کرد.)
 • بهبود و یا تجدید نظر و بازبینی محصول موجود.
 • جای دهی مجدد محصول-اهداف محصولات موحود را در بازار جدید دنبال کنیم.
 • کاهش قیمت محصول جدید که عملکرد مشابهی را در قیمت کمتر ارائه می دهد.

مثالهایی از محصولات جدید:

 • محصولاتی جدید برای جهان: تلویزیونها با کاربردهای وسیع، آیپاد(mp4 اپل)،  تلویزیونها با صفحه نمایش فلت، بستنی یا محصولات لبنی پروبیوتیک
 • بهبود و یا جایگزینی محصولات: اینترنت 4G به جای 3G
 • کاهش قیمت محصول جدید: دیسکهای نوری برند moser bear با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر

محصولات جدید می توانند بدین منظورها استفاده شوند:

 • افزایش یا حمایت از سهم بازار توسط ارائهانتخابهای بیشتر یا به روز کردن محصولات قدیمی تر
 • درخواست و یا رفتن به بخشهای جدید
 • تنوع در بازارهای جدید
 • بهبود روابط با توزیع کننده ها
 • حفظ اعتبار شرکت به عنوانشرکت پیشرو در آن زمینه
 • عبور از پستی و بلندیها در تقاضا
 • استفاده بهتر از منابع سازمانی

چرا محصول جدید را توسعه دهیم؟

 • برای ایجاد اجناس ستاره و گاو پول ساز برای آینده (توضیحات در ماتریس گروه مشاوره بوستون)
 • برای جایگرینی محصولاتی که کاهش فروش دارند.
 • برای استفاده از مزایای تکنولوژیهای جدید
 • برای شکست رقبا
 • به منظور نگه داری/ افزایش سهم بازار
 • برای باقیماندن در برابر رقبا
برای پر کردن فاصله در بازار.

نظرات

ارسال پاسخ